CIRKUS AGORA

CIRKUS AGORA.

CIRKUS DIREKTØR : JAN KETIL SMØRDAL

CIRKUS AGORA ER ET AV NORGES NYESTE CIRKUS FORETAK, OG BLE GRUNNLAGT I 1989. TIL TROSS FOR SIN UNGE ALDER HAR CIRKUS AGORA ALLEREDE RUKKET Å POSISJONERE SEG I MARKEDET. KVALITETEN PÅ ARTISTENE BLIR GODT IVARETATT AV JAN KETIL, SOM ER EN STOR ARTIST MED ET STORT CIRKUSHJERTE.

CIRKUS AGORA KJENNETEGNES FOR FORESTILLINGER PREGET AV EKTE CIRKUSGLEDE OG ATMOSFÆRE.

Hoved side  AGORA 2005    AGORA 2007 AGORA 2008